Cenník plnenia klimatizácie

 

 

 

Poplatok za pripojenie chladivo R 134a                                    30

Poplatok za pripojenie chladivo R 1234yf                                 60 

   Chladivo   R 134a                                                                       0,08 /g

 Chladivo   R 1234yf                                                                 0,32 €/g

Tlaková skuška tesnosti                                                               30 

Dezinfekcia chemická                                                                   30 

Dezinfekcia klimatizácie ozónom                                               20 

Dezinfekcia klimatizácie ultrazvukom                                       15 

Závady nefunkčnosti
klimatizácie a závady na elektroinštalácii nie sú zahrnuté v cenníku
plnenia klimatizácie a sú odstraňované nezávisle na plnení a účtované
podľa hodinovej sadzby.


Cenník platný od 1.6.2019, ceny sú uvedené vrátane DPH