Blog

Bloková výnimka.

Stále viac motoristov i firiem rieši otázku, kde a s akou finančnou úsporou si nechajú vykonať servis a údržbu svojho vozidla.Vďaka platnosti blokovej výnimky majú na výber oveľa viac možností.

Bloková výnimka, ktorá je v platnosti od 1.11.2004 je nariadením európskej komisie, vďaka ktorej nemusíte auto opravovať iba v autorizovaných servisoch

 Výrobcovia ani importéri už nesmú odmietnuť prijatie reklamácie ani nijako obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechá vykonať opravu v inom než autorizovanom značkovom servise.

Čo to znamená?

Absolvovaním pravidelnej servisnej prehliadky v neautorizovanom servise nepríde majiteľ o záruku na vozidlo.

Majiteľ vozidla ktoré je v záruke nemusí so svojim vozidlom jazdiť do autorizovaného servisu. Môže svoje vozidlo servisovať v ktoromkoľvek servise. Servis musí použiť náhradné diely v originálnej kvalite alebo rovnocenné náhradné diely. Servisné úkony je potrebné vykonať tak, ako sú predpísané výrobcom vozidla podľa stanovených servisných intervalov a zaevidovať ich v servisnej knižke.

Autorizovaný servis nemôže odmietnuť reklamáciu z dôvodu vykonania údržby v neautorizovanom servise.

Počas záručnej doby je možné vykonať všetky opravy v neautorizovanom servise.

 Bloková výnimka sa netýka záručných opráv, teda výmen a opráv dielov s výrobnou chybou.

Vďaka blokovej výnimke máte teraz možnosť rozhodnúť sa, či svoje nové vozidlo zveríte do starostlivosti autorizovanému servisu, alebo sa rozhodnete pre nezávislý servis. Rozhodnutie je už len na vás.